УПРАВЛЕНИЕ НА АПАРТ – ХОТЕЛИ и ИНДИВИДУАЛНИ ИМОТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА АПАРТ – ХОТЕЛИ и ИНДИВИДУАЛНИ ИМОТИ


Поодръжка на хотел амфион

Управлението и отдаването под наем на ваканционни имоти в летните и зимните курорти е една от услугите, които „DPMG” извършва с много голям успех. Услугата е насочена предимно към тези, които искат да гарантират спокойствието си чрез рентен приход. Доверявайки се на „DPMG” и услугата „управление и отдаване под наем”, Вие си подсигурявате сигурност, спокойствие и гарантиран рентен приход. За да сте сигурни, че се полагат необходимите грижи за имота Ви, нашата компания може да предложи следните услуги:

 • Грижа за имота и собствеността по време на отсъствие на собствениците;
 • Постоянен контакт със собствениците;
 • Отдаване под наем, краткосрочно на хотелски принцип или дългосрочно;
 • Заплащане на различни видове сметки за общите части и индивидуалните имоти;
 • Почистване, смяна на спално бельо и консумативи;
 • Контрол за нанесени щети; контрол на достъп, рецепция или жива охрана;
 • Почистване и поддръжка на общи части;
 • Снегопочистване и озеленяване;
 • Поддръжка на съоръжения в общите части, поддръжка на басейн.
Прочети Още

УПРАВЛЕНИЕ И ВИДОВЕ ИМОТИ

Управление на общите части

Един от най - актуалните проблеми в наши дни е необходимостта от професионално управление на собствеността. Ние предлагаме пълно управление на сгради от различен тип:

 • Жилищни сгради;
 • Жилищни комплекси от затворен тип;
 • Апарт – хотели;
 • Индивидуални имоти;
 • Офис - сгради;
 • Административни сгради;
 • Търговски центрове.
Прочети Още

Защо DPMG?

Ние ценим Вашето време и се грижим за Вашите интереси! Фирмата разполага с обучен мениджърски екип, добре запознат с нормативните изисквания. Постоянното решаване на различни казуси свързани с ЕС, взимането на адекватни решения в критични ситуации и практиката на нашите Домоуправители, свързана с управлението на Етажната Собственост (ЕС) повече от 4 години, ни дава смелостта да кажем, че можем ефективно да изпълняваме поетите задължения. С гордост можем да кажем, че сме една от малкото фирми, разполагащи с необходимите знания, достатъчно практика, добре обучен екип и необходимия технически ресурс, за да предложим услугата „Професионален домоуправител”. Обръщайки се към нас, ние Ви гарантираме защита на интересите на мнозинството от собственици пред „интереса на малцинството” - малкото некоректни представители в етажната собственос, пряк ангажимент и решаване на всеки проблем, възникнал в етажната собственост, високо ниво на поддръжка и хигиена на общите части, персонално отношение към всеки възникнал проблем, стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.


ЗАЩО НИ ТРЯБВА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ?

Опита в управлението на собствеността и услугите предлагани от професионална фирма за управление и поддръжка, дава възможност за отделяне на нужното внимание и полагане на необходимите грижи за сградите, общите части и съоръженията инсталирани в тях, по високо ниво на обслужване, намаляване на разходите, удължаване на „живота” на недвижимата собственост, както и много други предимства.
Прочетете повече за услугата управление на имоти.


Поддръжка на сгради

По никакъв повод не бива да пренебрегваме състоянието на общите части в една сграда. Всички знаем, че състоянието на общите части е от изключително голямо значение както за собствениците и наемателите на имота, така и за инвеститорите. Всички сгради имат нужда от абонаментна поддръжка - жилищни блокове, комплекси от затворен тип, апарт-хотели, ваканционни комплекси, административни и офис-сгради, търговски центрове и други. Всички те изискват сериозна поддръжка на общите части, които по закон трябва да се поддържат добросъвестно. Ние вярваме, че всеки собственик или наемател би бил повече от готов да заплати малка сума срещу която да получи една наистина висококачествена и съвестна поддръжка на общите части на сградата, в която живее.
Прочетете повече за услугата поддръжка на сгради.


УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТАУПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИ ЧАСТИ.

Безспорно е, че лошото управление на собствеността, може да доведе до дискомфорт в живущите, загуба на наематели, купувачи или клиенти. Много собственици на жилищни имоти, апарт – хотели или офис - сгради са се сблъсквали с трудната задача - как да управляват и поддържат имотите си с минимални разходи? В поддръжка трябва да се инвестира, защото тя осигурява на собствениците, гостите и наемателите комфорт и безпроблемна експлоатация, доволни клиенти и динамично развиващ се бизнес.ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИ ЧАСТИ

Жилищни блокове, комплекси от затворен тип, апарт - хотели, ваканционни комплекси, административни и офис - сгради, търговски центрове и други. Всички тези сгради са проектирани и изградени с прилежащи общи части, с различно предназначение, допринасящи за удобство, комфорт и по - висок стандарт на живот. Всеки знае, че поддръжката на общите части изискват сериозна грижа, по закон те трябва да се поддържат добросъвестно, а състоянието им е от изключително голямо значение, както за собствениците и наемателите, така и за инвеститорите. Поради тези и много други причини, ние предлагаме отговорна и висококачествена поддръжка на общите части на сградата, в която живеете, работите или сте инвестирали. Като професионалисти предлагащи управление на имоти, знаем, че всеки собственик, наемател или ползвател е склонен да отдели малка част от месечния си бюджет и да гарантира собствения си комфорт.
Прочетете повече за услугата поддръжка на сградиУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИ ЧАСТИ

„ДПМГ” и нашите високо квалифицирани специалисти са в състояние да предоставят всички необходими услуги по поддържане на общите части на вашата сграда.

 • Административно управление на етажната собственост;
 • Събиране на месечни такси;
 • Почистване на общи части;
 • Поддръжка на озеленяване и снегопочистване;
 • Техническа поддръжка на съоръженията;
 • Портиер – охрана и рецепция;

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ОБЩИ ЧАСТИ ИЛИ СГРАДИ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯТ ПРОЕКТОВ МЕНИДЖЪР НА ТЕЛЕФОН: 0882 08 20 30.

управление

Един от най-актуалните проблеми в наши дни е необходимостта от професионално управление на имоти. Ние предлагаме пълно управление на сгради от различен тип:

 • Коректен и компетентен партньор, сигурност и спокойствие, гарантирани приходи;
 • Високо качество предлаганите услуги;
 • Чисти, поддържани и охранявани общи части и индивидуални имоти;
 • Взаимодействие и координация между звената извършващи отделните услуги: управление и отдаване под наем, почистване и поддръжка на съоръженията, озеленяване, охрана и други;
 • Конкурентоспособност и привличане потенциални клиенти;
Прочети Още

поддръжка

Компанията разполага с добре обучен и мотивиран екип от специалисти, които изпълняват абонаментна поддръжка на високо професионално ниво. Повереният ни имот ще бъде почистван и поддържан в състояние по Ваше желание, редовно почистван и ремонтиран при необходимост. Абонаментната поддръжка включва:

 • Електро и ВиК инсталация;
 • Напоителни и дренажни системи, поддръжка на басейн;
 • Климатична и ОВиК инсталации;
 • Системи за контрол на достъп и видеонаблюдение;
 • Асансьорна поддръжка;
 • Слаботокови системи, системи за пожароизвестяване;
Прочети Още

домоуправител

Професионален домоуправител” е услуга с която „ДПМГ” поема изцяло всички грижи на обитателите в една Етажна Собственост. От почистването и поддръжката на общите части на сградата през техническата поддръжка на всички съоръжения и контрола на достъп на външни лица до организирането и решаването на административно правни казуси свързани със Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. Избирайки „Професионален домоуправител” в наше лице, Вие ще имате на разположение наш добре обучен и мотивиран служител, запознат с разпоредбите на ЗС и ЗУЕС, професионално и компетентно решение на всеки възникнал проблем, ежедневна осведоменост, относно приходи и разходи свързани с ЕС, стриктно спазване на законите в Република България.

Прочети Още
© 2009
DPMG | Всички Права Запазени