УПРАВЛЕНИЕ И АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

Един от най – важните символи за компанията е доверието от страна на нашите клиенти, както към фирмата, така и към екипа, с който работим. DPMG разполага с млади и амбициозни служители, изключително мотивирани и много добре обучени работещи в пълен синхрон. Нашите служители са обучени да си сътрудничат, помагат, да приемат лесно нови идеи и предложения, както помежду си, така и от клиенти и партньори на фирмата. Екипа, който фирмата e създала в процеса на работа е основен фактор за просперитета и конкурентно способността й. С помощта на служителите си, фирмата задоволява изискванията на всички наши клиенти, като по този начин реализира на практика различното и индивидуално отношение към всеки пожелал да работи с нас. Една от основните дейности на служителите ни е да контролират работния процес и координират всички звена, да анализират пазарните процеси и промените в доходността, както и връзката им с отделните видове услуги, предлагани от фирмата ни. С гордост можем да кажем, че благодарение на екипът си DPMG управлява редица комплекси на територията на Република България.

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ. ПОДДРЪЖКА. АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИ ЧАСТИ.

Необходимостта от поддръжка на бизнес сгради, офис сгради, търговски центрове, апарт – хотели, жилищни комплекси от затворен тип или жилищни сгради е очевидна. Без добре организирана и компетентна поддръжка, амортизацията на сградите и съоръженията в нея увеличава многократно. Фирма DPMG предлага комплексна абонаментна поддръжка на сгради, нашите високо квалифицирани специалисти са в състояние да предоставят всички необходими услуги свързани с поддръжката на Вашата собственост.

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 • Комуникация със собственици, наематели, гости и/или клиенти на сградата;
 • Решаване на текущи процедурни въпроси свързани с изискванията на собствениците или наемателите към конкретния обект;
 • Следене за нормалното функциониране на сградата;
 • Изготвяне на периодични отчети за състоянието на имота, всички системи и съоръжения по предварителна заявка на възложителя;
 • Следене за спазване на нормативни изисквания и наредби;
 • Поддържане на изрядна документация – досиета на сградите, дейностите и съоръженията;
 • Събиране на месечни такси за управление, разпределяне по предварително уточнен начин и начисляване такси за допълнителни услуги, събиране на наеми и други;
 • Калкулиране и заплащане на месечните разходи за общите части на сградата: електричество, вода, газ, тец, абонаменти към фирмите поддържащи срещу месечен абонамент съоръженията за общо ползване в сградата/комплекса и други, от името и за сметка на възложителя;
 • Плащане на сметки за индивидуалните офиси;
 • Счетоводство, банкови операции, фактуриране, правни консултации в случаи на междусъседски спорове или спорове между собственици, инвеститори и строители;
 • Контрол и координация на поддържащия персонал;
 • Изготвяне на месечни отчети за: извършена работа през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата;
 • Обезпечаване на жива охрана или портиер;
 • Рецепция - Посрещане и настаняване на гости, координация на наематели, осигуряване на необходимата информация, подробно запознаване с реда в комплекса и с всички предлагани услуги, проверка на имота за нанесени щети след напускане на имота;
 • Откриване на индивидуални партиди към всички експлоатационни дружества;

АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИ ЧАСТИ

 • Почистване на твърди настилки, включващи всички прилежащи към сградата територии (идиални части към сградата) – тротоари, алеи, пътеки и площадки;
 • Почистване на вътрешносградни общи площи (общи части на сградата): коридори, стълбища (междуетажни площадки), тераси, парапети, врати и каси на врати, стъклени прегради, первази и други.
 • Почистване на общите части в подземни паркинги и гаражи;
 • Изнасяне на сметта от всеки офис или апартамент до кофите за смет;
 • Вътрешно и външно измиване на отваряеми, леснодостъпни етажни, междуетажни и фасадни прозорци;
 • Външно измиване на неотваряеми фасадни прозорци и окачени фасади – алпинисти или вишка;
 • Абонаментна поддръжка на градини и зелените площи прилежащи към имота - при необходимост в зависимост от сезона;
 • Снегопочистване и извозване - текущо почистване през зимния сезон на твърди настилки, включващи всички прилежащи към сградата територии определени като такива с нотариален акт: тротоари, алеи, пътеки и площадки, паркинги и други.
 • Пест контрол – обработки срещу вредители;

ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ.

Услугата се предлага предимно при ваканционните имоти отдавани под наем краткосрочно или дългосрочно и включва: прахосмукане; помитане; сваляне на прах и паяжини; измиване на подове и санитарни помещения; измиване на прозорци; пране (при видимо замърсяване и захабяване) на: мека мебел, пердета, килими, мокети; полиране с препарат на: врати и каси на врати, корпусна мебел, бяла техника и черна техника с антистатичен препарат;

АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ

и съоръженията в тях включва:

 • Ежедневно техническо наблюдение в рамките на работния ден и своевременна реакция при аварии, подсигуряване на договори за абонаментна
 • Поддръжка на електро и водопроводни (ВиК) инсталации;
 • Поддръжка на канализационна, дренажна и поливни системи;
 • Обезпечаване на асансьорна поддръжка (гаранционна и извън гаранционна);
 • Бариери и гаражни врати;
 • Климатична (ОВиК) инсталация от всякакъв тип;
 • Поддръжка на парни котли – дизелгенератор и други;
 • Поддръжка на слаботокова и информационни технологии, системи за достъп и видеонаблюдение, системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
 • Покриви, гръмоотводи, водооттичане;
 • Сухо строителство и интериорни ремонти включително подове и врати;
 • Поддръжка на басейн - самостоятелни или с фирми подизпълнители: поддръжка на водата в кристална чистота, с идеални характеристики (според БДС - EC - DIN норми), поддръжка на съоръженията към басейна. Основно почистване на сгради в началото и зазимяване в края на всеки сезон.

В УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ DPMG Е ВКЛЮЧЕНО

 • Организиране, контрол и управление на ефективно работеща структура допринасяща за качествено изпълнение на изброените по – горе услуги.
 • Подбор, обучение и мотивация на персонал, както и всички разходи свързани с трудовото възнаграждение на служителите.
 • Модерна техника спомагаща за високото качество на услугите.
 • Висококачествени препарати и хигиенни консумативи.
© 2009
DPMG | Всички Права Запазени